FORESTEREKO

  *Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania formularza.


  Jaka jest ilość drzew do wycięcia?*
  Jaki średni obwód drzew? [m]*
  Jaka jest powierzchnia zadrzewień? [m²]*
  W pobliżu drzew znajdują się zabudowania lub elementy infrastruktury nadziemnej?*

  TakNie
  Drzewo ma zostać usunięte wraz z karpą korzeniową?*

  TakNie
  Uzyskany materiał drzewny ma pozostać na terenie realizacji?*

  TakNie
  Jaki jest prognozowany termin realizacji oraz lokalizacja, w której miałaby się odbyć?*
  Napisz, jeśli masz jakieś dodatkowe pytania...

  Załączając zdjęcia możesz nam pokazać, co masz na myśli oraz pomóc we wstępnej wycenie.